Logo

KOEX

Përvoja jonë ju mundëson dhe ju lehtëson mënyren e distribuimit të mallërave tuaja në gjithë territorin e Kosovës.  Në qoftëse keni pika shitëse një, dy apo më shumë KOEX mundëson realizimin me kohë të furnizimit me mallërat, materialet nëpër degët tuaja.Me shfrytëzimin e këtij shërbimi Institucionet dhe Kompanitë lehtësohen shumë nga përgjejgësia dhe organizmi i distribuimit me kohë, si dhe nga ana ekonomike lirohen nga shpenzimet e tepërta dhe natyrisht zvogëlojnë uljen e kostos

DËRGESA JUAJ ËSHTË NË DUART E SIGURTA
PËR 24 ORË NË GJITHË TERITORIN E KOSOVËS

Packaging

...

Supply Chain

...

Worldwide Freight

...

Road Freight

...

Ocean Freight

...

Air Freight

...